מגרש מלא כדורים ירוקים 70%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים

מגבלות דירוג ארצי

שנתונים קטגוריות
12 נקודות לניצחון 12 להשתתפות
3 עבור כל ניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר

40 ומטה

2011 ומעלה בנים 10
12 נקודות לניצחון 12 להשתתפות
3 עבור כל ניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
20 ומטה 2009 ומעלה בנות 10/12
מגרש מלא כדורים צהובים 100%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
24 נקודות לניצחון 24 להשתתפות
6 נקודות לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
50 ומטה 2009-2010 בנים 12
48 נקודות לניצחון 48 להשתתפות
9 נקודות להשתתפות
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
50 ומטה 2008-2009 בנים 14
96נקודות לניצחון 96 להשתתפות
12 נקודות לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
 40 ומטה 2003-2006 בנים 16
24 נקודות לניצחון 24 להשתתפות
6 לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
40 ומטה 2005-2008 בנות 14/16
מיני טניס כדורים אדומים 25%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
3 נקודות לניצחון 3 להשתתפות
1 לניצחון
מפסיד יוצא 4 בבית
2 עולים לבית גמר
ללא דירוג 2011 ומעלה מיני
 מגרש 3/4 כדורים כתום 50%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
6 נקודות לניצחון 6 להשתתפות
2 לניצחון
מפסיד יוצא 4 בבית
2 עולים לבית גמר
ללא דירוג 2011 ומעלה   צעירים 3/4
נקודות לניצחון 6 להשתתפות 6                  לניצחון 2 מפסיד יוצא בבית 4                              עולים לבית גמר 2
ללא דירוג 2008-2010   בוגרים 3/4