• בעיקרון התחרות משוחקת בשבתות. במקרה של דחיות בגלל מזג אוויר או אילוצים שונים יתכנו משחקים באמצא השבוע ולא בשעות בתי הספר

  1. התחרויות פתוחות לכל שחקני הנוער בישראל בהתאם לדירוג המופיע בדף קטגוריות.
  2. כל שחקן ושחקנית חייבים להצטייד באישור רפואי לפי הוראות חוק הספורט 
  3. כל שחקן המשתתף בתחרות מתחייב לשפוט במידה ויתבקש. הנהלת התחרות רשאית לפסול שחקן שיסרב למלא חובה זו.
  4. אין הנהלת התחרות חייבת לספק שופט למשחק.
  5. איחור למשחק או להמשך משחק שהופסק: עד 10 דק' - הפסד זכות הגרלה (מי מתחיל להגיש ובאיזה צד). מעל 10 דק' או פחות מ- 15 דק' - הפסד זכות הגרלה + 2משחקונים. מעל 20 דק' - פסילה.
  6. מלווים לא יתערבו במהלך המשחק.
  7. אין לדבר עם השחקנים והשופטים (במידה ויש) במהלך המשחק.
  8. חל איסור לחלק הוראות.
  9. אין לפנות לשחקן יריב בשום מקרה.
  10. אין להרים קול ואין למחוא כף לפני סיום נקודה.
  11. אין להיכנס לתוך תחומי המגרש.
  12. אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש מכל סיבה שהיא.
  13. שופט ראשי, מנהל התחרות או משקיף ראשים להרחיק מלווה מאזור הקרוב למגרש בו מתנהל המשחק.
  14. מלווה אשר יתערב במהלך המשחק יגרום לכך שעל השחקן יופעל נוהל העונשים החל מאזהרה ועד פסילה