מגרש מלא כדורים ירוקים 70%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים

מגבלות דירוג ארצי

שנתונים קטגוריות
12נקודות לניצחון 12 להשתתפות
3 עבור כל ניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר

צפון 60 ומטה
מרכז 40 ומטה

2010 ומעלה בנים 10
12 נקודות לניצחון 12 להשתתפות
3 עבור כל ניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
צפון 20 ומטה
מרכז 20 ומטה
2008 ומעלה בנות 10/12
מגרש מלא כדורים רגילים 100%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
24 נקודות לניצחון 24 להשתתפות
6 נקודות לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
צפון 100 ומטה
מרכז 50 ומטה
2008-2009 בנים 12
48 נקודות לניצחון 48 להשתתפות
9 נקודות להשתתפות
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
צפון 100 ומטה
מרכז 50 ומטה
2006-2007 בנים 14
96 נקודות לניצחון 96 להשתתפות
12 נקודות לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
צפון 100 ומטה
מרכז 40 ומטה
2002-2005 בנים 16
24 נקודות לניצחון 25 להשתתפות
6 לניצחון
מפסיד יוצא 3 בבית
2 עולים לבית גמר
צפון 40 ומטה
מרכז 40 ומטה
2004-2007 בנות 14/16
מיני טניס אזור צפון ומרכז כדורים אדומים 25%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
3 נקודות לניצחון 3 להשתתפות
1 לניצחון
מפסיד יוצא 4 בבית
2 עולים לבית גמר
ללא דירוג 2010 ומעלה מיני
 מגרש 3/4  בוגרים בצפון כדורים נקודה ירוקה 50% 
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
6 נקודות לניצחון 6 להשתתפות
2 לניצחון
מפסיד יוצא 3-4 בבית
2 עולים לבית גמר
ללא דירוג 2007-2009 3/4 א
 מגרש 3/4  צעירים בצפון ובמרכז כדורים נקודה כתומה 75%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
נקודות לניצחון 6 להשתתפות 6
לניצחון 2 
מפסיד יוצא 4 בבית
2 עולים לבית גמר
ללא דירוג 2010- ומעלה ב 3/4
 מגרש 3/4  בוגרים במרכז כדורים נקודה כתומה 75%
ניקוד בבית הגמר ניקוד בשלב הבתים בית גמר שלב הבתים מגבלות דירוג ארצי שנתונים קטגוריות
נקודות לניצחון 6 להשתתפות 6
לניצחון 2
מפסיד יוצא 4 בבית
עולים לבית הגמר 2
ללא דירוג 2007-2009 3/4 א