מדיניות ביטולים והחזר כספי
ניתן לקבל החזר כספי אך ורק עד יום סגירת ההרשמה לתחרות.

תהליך ביטול הרשמה

בכדי לבטל הרשמה נא לפנות ל: info@sevevprince.co.il לא יאוחר ממועדה
הרשמה האחרון לתחרות הראשונה.

אי הופעה לתחרות לאחר הרשמה
אנו עושים כל מאמץ לנהל את התחרות לנוחיותכם ובצורה המסודרת ביותר.
אי הופעה לתחרות ללא הודעה מראש משבשת את הארגון ופוגעת בסדר.
שחקן או שחקנית שלא יופיע לתחרות ללא הודעה מראש עשויים להיענש
בהפחתת 5 נקודות דירוג.