קטגוריית 3/4 מגרש תהיה פתוחה לכולם משנת 2004 ומעלה. י
משחקים עם כדורים נקודה כתומה 50%

שלב בתים: 
י
מבנה הבתים עד 4  בבית בשיטת ליגה כשכל אחד משחק נגד השני. שניים ראשונים עולים לבית הגמר. י
השיבוץ יעשה בהגרלה תוך התחשבות בנקודות דירוג קודמות בסבב פרינס. י
המשחקים הם הטוב מ 3 שוברי שיוויון עד 7. בשניים הראשונים 6:6 נקודה קובעת. בשובר שיוויון 3 (במידה ונדרש),י
משחקים עד 7 עם הפרש של 2 נקודות לניצחון.י
הנהלת התחרות יכולה לשנות את הפורמט בהתאם לצרכים של כלל התחרות. י

כל שחקן מגיש 2 נקודות, אחת מימין ואחת משמאל כשמותרת פסילה בהגשה ראשונה. י
ההגשות יתבצעו או בהגשה עילית ללא קפיצת הכדור על הקרקע, או הגשה תחתית כשהכדור יכול לקפוץ על הקרקע. י
מכל בית יעלו לבית הגמר שני הראשונים. י

חישוב הנקודות לכל הקטגוריות: י
התוצאות נקבעות לפי מספר נצחונות. במידה ויש שיוויון במספר הנצחונות תועבר ההכרעה להפרשי נקודות. י
 
בית הגמר:י
לבית הגמר יעלו השניים הראשונים מכל בית כשבית הגמר ינוהל בשיטת המפסיד יוצא כש 4 ראשונים יזכו בגביעים ומדליות. י