תחרויות המיני טניס מתקיימות לפי חוקי ארגון הטניס העולמי, משמע שימוש ברשתות מיני, כדורים אדומים

וגודל מגרש פרופורציונאלי. י

בקטגוריית המיני יתחרו ילדים שנתונים 2010 ומעלה. י

מיני טניס
שלב בתים: י
מהשחקנים ישובצו בבתים של עד 4 וישחקו בשיטת ליגה כשכל אחד משחק נגד השני. השניים הראשונים מכל בית יעלו לבית הגמר.י 
השיבוץ יעשה בהגרלה תוך התחשבות בנקודות דירוג קודמות בסבב פרינס, שנתונים ומועדונים. י
המשחקים הם הטוב מ 3 שוברי שיוויון כד 7 כשבשניים הראשונים 6:6 נקודה קובעת, בשובר שיוויון השלישי (במידה ומתקיים, הפרש של שתי נקודות
לניצחון, הנהלת התחרות יכולה לשנות את הפורמט בהתאם לצרכים של כלל התחרות. י

כל שחקן מגיש שתי נקודות, אחת מימין ואחת משמאל כשמותרת פסילה בהגשה ראשונה. י
ההגשות יתבצעו בהגשה תחתית כשהכדור חייב לקפוץ על הרצפה. י
ח
שימו לב: חבטת הוולי (מהאוויר לפני קפיצת הכדור על הרצפה מותרת במשחקי המיני טניס) מותרת.